Op dit ogenblik is er nog geen wondermedicament dat voor kraakbeenherstel zorgt. Door de grote vooruitgang in de moderne technieken kan uw arts beslissen tot een kraakbeentransplantatie indien uw letsels voldoen aan bepaalde criteria (zie verder). Eveneens is het nu mogelijk om het slechte kniegewricht te vervangen door een kunstgewricht met zeer goede resultaten. Zoals een normale knie zal de kunstknie zorgen voor een glad gewrichtsoppervlak zonder pijn. Afhankelijk van uw leeftijd, activiteiten en verwachtingen moet er gekozen worden uit een heel gamma van prothesen.

Er zijn globaal twee types: de totale en de halve knieprothese. De meest gebruikte is de totale knieprothese, die al het kraakbeen van zowel het dijbeen als het scheenbeen vervangt. Wanneer alleen de buiten- of binnenzijde van de knie moet worden vervangen, spreken we van een halve knieprothese (hoewel slechts 1/3 van het kniegewricht vervangen wordt). Wanneer alleen de knieschijf of zijn groef  moet vervangen worden, spreken we van een knieschijfprothese of patellofemorale prothese.

Hiernaast ziet u een foto van een totale knieprothese die uit 4 delen bestaat:

  • De onderste component vervangt de bovenzijde van het onderbeen (=scheenbeen).
  • De bovenste component vervangt de onderzijde van het bovenbeen (=dijbeen).
  • Het plastic deel (polyethyleen) dat tussen de twee componenten zit en zorgt voor het draagoppervlak.
  • De knieschijfkap vervangt het oppervlak van de knieschijf dat tegen het bovenbeen wrijft.

Welke totale knieprothese zal bij u geplaatst worden?

Na een uitvoerig onderzoek waarbij de klachten, algemene toestand, ernst van beschadiging van het bot, misvorming, enz. nagegaan worden, wordt bepaald welke voor u de ideale prothese is. Er wordt op heden gebruik gemaakt van de veelbelovende Score mobile prothese (“sportprothese”) of de Lima LMC totale knieprothese.

Dit is een totale knieprothese die een uitstekende follow-up heeft en enkele bijzondere kenmerken heeft zoals:

  • Normale rotationele beweging: de collaterale ligamenten controleren het vrij roterende polyethyleen bij de score Mobile prothese. Ofwel zorgt de vorm van de polyethyleen voor een natuurlijke beweging en kinematica zoals bij de Lima LMC totale knieprothese.
  • Contact-stress wordt geminimaliseerd en toch blijft rotatie mogelijk, waardoor ook minimale polyethyleen slijtage.
  • De polyethyleen tibial inserts zorgen voor voor minimale slijtage.
  • Volledige uitwisselbaarheid tussen femoraal / insert en tibiaal plateau.
  • Accurate plaatsing met up to date instrumentarium.